Σχεδιασμός εντύπου τεχνικής εταιρείας

Για το έντυπο της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ως βάση η χρωματική παλέτα του λογότυπου και δόθηκε έμφαση στην ιεραρχική καταγραφή και παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

© 2020 by ID design studio